Financijski izvještaji

Financijske izvještaje dostavljamo Financijskoj agenciji u propisanim rokovima sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08, 7/09).
 
Pored propisom utvrđene obveze dostavljanja financijskih izvještaja ili obveze dostavljanja kod javnih poziva kao dijela natječajne dokumentacije, sukladno načelima rada udruge preslike izvještaja objavljujemo i na svojoj web stranici.

Revizijsko izvješće za 2015. godinu ...prilog

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijski izvjestaj za 2014. godinu

Financijski izvještaj za 2013. godinu

Financijski izvještaj za 2012. godinu

Financijski izvještaj za 2011. godinu