Poziv na iskaz interesa

30.03.2015. 09:05

Za predlaganje polaznika edukacije za projekt menadžere (upravljanje projektnim ciklusom) u okviru projekta SOS-NET.

preuzimanje prijavnice ...

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  broj HR.5.2.04-0041 potpisanog između posredničkih tijela Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, s jedne strane i  Udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“, s druge strane  upućujemo 

 POZIV NA ISKAZ INTERESA

Za predlaganje polaznika edukacije za projekt menadžere(upravljanje projektnim ciklusom) u okviru projekta SOS-NET.

Projekt SOS-NET provodi   Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima: Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga, u okviru natječaja "Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga".  

Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

                Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

Kako je glavna svrha projekta osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga aktivnosti projekta bit će usmjerene na usvajanje znanja i vještina članova, zaposlenika i volontera  za organizacijsko jačanje i dostizanje razine kvalitete socijalnih  usluga u s kladu s definiranim standardima  te uspostavljanje suradnje i partnerstva  među dionicima u zajednici ključnim za kvalitetno i racionalno upravljanje raspoloživim resursima.

Predmet Poziva za iskaz interesa: sudjelovanje na edukaciji za projekt menadžera (upravljanje projektnim ciklusom)

Mjesto edukacije:  

 1. Požega- za polaznike s područja Požeško-slavonske županije; Virovitičko-podravske županije; Brodsko-posavske županije;

 2. Osijek- za polaznike s područja Osječko-baranjske županije; Vukovarsko-srijemske županije.

Datum edukacije:  u periodu između 13.04.2015. i 13.10.2015.- u dogovoru s provoditeljem edukacije i ostalim polaznicima

Vrijeme rada:  po dogovoru s provoditeljem edukacije i ostalim polaznicima

Svrha edukacije je jačanje kapaciteta OCD za pripremu i provedbu projekata prema pravilima propisanim natječajima. Mnogo je OCD koje djeluju i po nekoliko godina čiji članovi su se okupili oko rješavanja nekog problema u zajednici i to dobro rade no imaju jednu ili nijednu osobu  koja ima potrebna znanja i vještine za pripremu i provedbu projekata. Nemali broj je i OCD koje  plaćaju uslugu izrade projektnih prijedloga, a u provedbi zbog neiskustva imaju znatne iznose nepriznatih troškova. Organizacijom edukacije u okviru projekta SOS-NET pruža se mogućnost OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga da delegiraju  svog predstavnika za program edukacije „Upravljanje projektnim ciklusom“ u trajanju najmanje 120 sati. Izabrani predstavnici  će steći znanja  i vještine potrebne za pripremu i provedbu projekata. Edukacija je namijenjena predstavnicima OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga  i imaju sjedište na području jedne od pet slavonskih županija (Osječko-baranjske, Vukovarsko- srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske).

Uvjeti koje OCD mora ispunjavati da bi mogla prijaviti kandidata za edukaciju:

 1. OCD djeluje najmanje 1 godinu u trenutku iskaza interesa;

 2. OCD mora imati (u zadnje tri godine) najmanje u jednoj godini ostvareni prihod od min. 50.000,00 kn (ili više).

 3. OCD namjerava biti članica SOS-NET Mreže pružatelja socijalnih usluga

 4. OCD ima Strateški plan razvoja

Uvjeti koje izabrani predstavnici moraju ispunjavati da bi bili izabrani za edukaciju:

 1. Imati završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje;

 2. Imati ugovorno definiran odnos s udrugom koja ga predlaže za edukaciju koji uređuje međusobne odnose za najmanje dvije godine (svrha: jačanje kapaciteta udruga).

                           

  Dodatni elementi koji daju prednost kandidatima:

 1. Prethodno volontiranje u udruzi koja ga delegira (u slučaju više kandidata redoslijed se određuje prema trajanju volontiranja, od više prema manje);

 2. Članstvo u udruzi (u slučaju više kandidata redoslijed se određuje prema trajanju članstva, od više prema manje);

 3. Zaposlenik udruge (u slučaju više kandidata redoslijed se određuje prema trajanju radnog staža u OCD, od više prema manje).

Kriteriji za bodovanje OCD:

 1. Postojanje OCD:

 1. 1 do 3 godine……………………………… 1 bod

 2. 4 do 6 godina ……………………………. 3 boda

 3. 7 i više 9 godina  ………………………. 2 boda

 1. Ciljne skupine kojima su socijalne usluge namijenjene:

 1. Djeca

 2. Mladi

 3. Osobe starije od 60 godina

 4. Žene

 5. Obitelji

 6. Osobe s invaliditetom

 7. Osobe s psihičkim oboljenjima

 8. Nezaposlene osobe

 9. Osobe u nepovoljnom položaju (ovisnici, beskućnici, bivši zatvorenici i sl.)

 10. Drugo ________________________________________________________

   

 1. Broj provedenih projekata:

 1. Do 5   ……………………………………….. 1 bod

 2. 6 do 10 ……………………………………… 2 boda

 3. 11 i više ……………………………………. 3 boda

   

Redni broj

Sredstva za provedbu projekata/programa

Broj odobrenih projekata u 2014.

Broj odobrenih projekata u 2013.

Broj odobrenih projekata u 2012.

1. 

Republika Hrvatska

 

 

 

 2.

Europska Unija

 

 

 

 

Ukupno projekata:

 

 

 

 

Ukupno bodova:

 

 

 

 

 1. Godišnji proračun OCD:

 1. 2014. Godina ____________________________ kn;

 2. 2013. Godina ____________________________ kn;

 3. 2012. Godina ____________________________ kn.

 1. Broj socijalnih programa koje OCD provodi ___________________________________

 2. Broj različitih socijalnih usluga koje OCD pruža ________________________________

 3. Broj korisnika socijalnih usluga _______________________________________________

Kriteriji za isključenje:

 1. OCD postoji manje od 1 godine u trenutku prijave na Poziv na iskaz interesa;

 2. OCD se ne bavi socijalnim uslugama;

 3. OCD je predočila neistinite dokaze ispunjavanja uvjeta za prijavu;

 4. Prihod OCD tijekom zadnje tri godine (2014.; 2013.; 2012.) nije bio 50.000 kn ili više.

   

  Prilikom prijave OCD popunjavaju samo prijavni obrazac, a nakon izvršene predselekcije bit će potrebno dostaviti traženu dokumentaciju ( rješenje o registraciji, bilanca za tri godine, popis projekata po godinama, popis članova, popis zaposlenika, kopije volonterskog ugovora i drugo čime se potkrepljuju izjave iz prijave) za one udruge čiji kandidati budu na privremenoj listi za sudjelovanje na edukaciji.

  Prilikom izbora polaznika vodit ćemo računa o teritorijalnoj zastupljenosti te zastupljenosti prema ciljnik skupinama, uz uvažavanje definiranih kriterija.

  Prijave za edukaciju slati elektronski na e-mail zvono@os.t-com.hr.

Dinamika provedbe selekcijskog postupka:

 

Redni broj

Aktivnost

Rok izvršenja

1.

Objava Poziva za iskaz interesa

30.03.2015.

2.

Rok za iskaz interesa /slanje prijavnice/

08.04.2015. do 24 sata

3.

Sastanak povjerenstva za izbor polaznika

10.04.2015.

4.

Objava privremenih lista

13.04.2015.

5.

Rok za dostavu traženih dokumenata

17.04.2015.

6.

Objava konačnih lista

20.04.2015.

 

U Belišću, 30.03.2015. godine

                                                                                                                                      Predsjednica Udruge „Zvono“

                                                                                        Mira Anić

 

preuzimanje prijavnice ...