Poziv na edukaciju „Strateško planiranje / Operativni plan / Timski rad / Upravljanje ljudskim resursima“

04.01.2016. 15:30

Edukacija „Strateško planiranje / Operativni plan / Timski rad / Upravljanje ljudskim resursima“ namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga.

prijavnica 

Edukacija ukupno traje 5 dana:

  • 2 dana: Strateško planiranje;

  • 1 dan: Operativno planiranje

  • 1 dan:Timski rad

  • 1 dan: Upravljanje ljudskim resursima.

Edukacija će biti organizirana za pet slavonskih županija, na dvije lokacije.

Za sudjelovanje na edukaciji se prijavljuju OCD, a za svaku temu imenuju svog predstavnika (predstavnici koji će sudjelovati u radu ne moraju biti isti svih pet dana). Ovisno o poslovima koje obavljaju u OCD različite osobe mogu sudjelovati na edukaciji po temama.

Termini edukacija:

11.01.2016.- Operativno planiranje

12.01.2016.- Timski rad

18.01.2016.- Upravljanje ljudskim resursima

Trajanje edukacij od 9 do 17 sati u prostoru ZOO hotela, Sjevernodravska obala bb,

za OCD s područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

prijavnica

Arhiva vijesti