Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Koordinatora 1 i 2 na projektu „Pomoć sebi i drugima“

25.04.2018. 14:39

Izvršni direktor Udruženja „Baranja“ sukladno ovlastima donio je Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Koordinatora 1 i 2 na projektu „Pomoć sebi i drugima“.

 

odluka

Pročitaj više...

Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške

18.04.2018. 18:39

Udruženje „Baranja“ objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Pomoć sebi i drugima“ za stanovnike naselja u Općini Bilje (Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug i Vardarac) te u naseljima Općine Popovac (Branjina, Kneževo i Popovac).

Javni poziv u cijelosti

Obrazac za prijavu 

Pročitaj više...

Poziv na testiranje putem intervjua za posao "Koordinator-ica 1 i Koordinator-ica 2"

13.04.2018. 21:26

Povjerenstva za provedbu Javnog oglasa zapošljavanja žena na radno mjesto- Koorinator-ica 1 i Koordinator-ica 2, na projektu „Pomoć sebi i drugima“ objavljuje Poziv na intervju s prijavljenim kandidatima koji su pozvani na intervju. Sastavni dio poziva na intervju je popis s terminskim rasporedom provedbe intervjua.

Poziv za intervju ...

Pročitaj više...

Udruženje "Baranja" na prvom ciklusu izobrazbi za korisnike institucionalne podrške u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

10.04.2018. 09:59

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 5. i 6. travnja 2018. godine organizirala je prvi ciklus izobrazbe na temu „Kvalitetna priprema prijava na ESF natječaje“ te „Društveno poduzetništvo: od teorije do prakse“ za korisnike institucionalnih podrški u Centru za međusektorsku suradnju - IMPACT u Zadru. Predavači i treneri dvodnevne radionice bili su Slobodan Škopelja, Predsjednik udruge i Nives Ivelja, Izvršna direktorica Udruge "MI" iz Splita. Kao korisnica institucionalne podrške na izobrazbi je sudjelovala i udruga Udruženje "Baranja" kako bi unaprijedila svoje trenutne kadrovske kapacitete u daljnjoj kvalitetnoj pripremi prijava na natječaje Europskog socijalnog fonda.

Pročitaj više...

Arhiva vijesti