POMOĆ SEBI i DRUGIMA kodni broj UP.02.1.1.05.0095 po pozivu „ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“

05.02.2018. 14:53

NAZIV PROJEKTA I KORISNIK

„POMOĆ SEBI i DRUGIMA“ kodni broj UP.02.1.1.05.0095. u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 iz sredstava Europskog socijalnog fonda po pozivu za dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI - program zapošljavanja žena“.

Na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava od 30.06.2017. godine, udruga u svojstvu prijavitelja prijedloga projekta sa partnerima HZZ RU Osijek i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir te Općina Bilje i Općina Popovac uredila i poslala aplikaciju 11.08.2017. godine.

Udruženje „Baranja“ s partnerima je postalo uspješan prijavitelj i kao korisnik projekta 25.01.2018. u Slavonskom Brodu uz prisustvo načelnika općina partnera je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

PARTNERI

  • HZZ RU Osijek osigurava za sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine dokaze o nezaposlenosti (Potvrda o vođenju u evidenciji i preslik važeće identifikacijske isprave)

  • Centrar za socijalnu skrb Beli Manastir u suradnji s prijaviteljem identificira krajnje korisnike, kojima potpora i podrška već nije osigurana kroz druge javne izvore

  • Općina Bilje i Općina Popovac na svom području - naseljima osiguravaju prostor za promotivna i druga događanja projekta, sudjelovanje na promotivnim radionicama, sudjelovanje u izboru žena za zapošljavanje, sudjelovanje u identifikacii krajnjih korisnika potpore i podrške te objavljivanje informacija o događanjima iz projekta.

Udruženje „Baranja“ kao uspješan prijavitelj s kojim je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je izravno odgovorno za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Udruženje "Baranja" će provoditi projekt "Pomoć sebi i drugima" u OBŽ u Općini Bilje i Općini Popovac.

U ruralnom području kakva je Baranja, dodatno je smanjena mogućnost pronalaska zaposlenja nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju.

Prosječna stopa nezaposlenosti žena od 01.01. do 31.06.2017 u općini Bilje je 93,3% (224 nezaposlene osobe od toga 209 žena), a u Općini Popovac preko 95% (161 nezaposlena osoba od toga 156 žena) te 11,6% žena u općini Bilje i 21,7% žena u Općini Popovac bez osnovne škole. Po udjelu nezaposlenih u ukupnom broju u RH, OBŽ je na trećem mjestu sa (20.670 ili 12,2 %).

Prema podacima CZSS Beli Manastir od 07.08.2017.u sustavu socijalne skrbi je oko 4000 osoba. Na razini RH 2,2% stanovništva je u sustavu socijalne skrbi, a u Baranji je to 10,18%.

Suradnjom s obveznim partnerima HZZ RU Osijek i CZSS Beli Manastir doći će se do ciljne skupine (nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju) i krajnjih korisnika (osoba koje trebaju potporu i podršku). Općine koje su partneri na projektu dat će svoj doprinos provedbi projekta kroz uređeni partnerski odnos. Ženama koje će biti zaposlene omogućit će se pohađanje programa osposobljavanja za gerontodomaćice ili pomoćne kuharice. Stečena znanja i vještine doprinijet će pružanju kvalitetnije potpore i podrške krajnjim korisnicima. Organiziranjem kvalitetne pripreme za ulazak u domove krajnjih korisnika pomoći će se ženama na samom početku, a kasnije supevizijskim radionicama radit će se na njihovom osnaživanju i međusobnom povezivanju i podršci.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATE PROJEKTA

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Kroz projekt će biti zaposleno 25 žena (za Bilje -17 i za Popovac - 8), bit će pružena potpora i podrška za 125 krajnjih korisnika kao i nabava higijenskih potrepština, nabava 25 bicikala za potrebe rada ženama na terenu kao i verificirane isprave za gerontodomaćicu ili pomoćnu kuharicu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.229.627,00 HRK.

Udio financiranja po projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelj/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Operativnog programaUčinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OP ULJP) iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), a obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Projekat traje 30 mjeseci od 25.01.2018 do 24.07.2020. a zapošlavanje žena je do 24 mjeseca.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Kontakt osoba je Milorad Nenadović, voditelj projekta, na e-mail baranja@inet.hr i/ili
na telefon 031-750-891, 031-322-602 radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

 

Arhiva vijesti