Susjedska pomoć na projektno organizirani način

11.10.2018. 13:42

U Općini Bilje započeta je provedba novog projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ kojeg je i nositelj Općina Bilje. Projekt se provodi u suradnji s Udruženjem „Baranja“ partnerom provoditeljem, a financira se iz pozivnog programa „ZAŽELI“ koji je ujedno i najveći otvoreni poziv iz Europskog socijalnog fonda za financijsko razdoblje 2014-2020.

Načelnik Općine Bilje g. Željko Cickaj 29. kolovoza 2018. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim su odobrena sredstva u iznosu od 3.858.927,00 kn namijenjena za provođenje i zapošljavanje 20 žena na vrijeme do 24 mjeseca. Žene se zapošljavaju na poslovima pružanja usluga pomoći u kući starijim osobama i osobama u potrebi u naseljima Općine Bilje. Provođenje ovog projekta je nastavak dugogodišnje suradnje u ovakvim i sličnim aktivnostima Općine Bilje i Udruženja „Baranja“. Projekt Pomoć sebi i drugima iz programa ZAŽELI koji se već provodi na području Općine Bilje, je projekt u kojem je Udruženje „Baranja“ nositelj, a Općina Bilje partner. Navedeni projekt se provodi od veljače 2018. godine, a zaposleno je 17 žena u Općini Bilje i 8 žena u Općini Popovac. U oba navedena projekta obvezni partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir. Ovim drugim projektom će se zaokružiti planirana potreba zapošljavanja žena iz ciljane skupine s jedne strane i potreba krajnjih korisnika u Općini Bilje.

Projekt „ZAŽELI - Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ ima za cilj poboljšati kompetentnost na tržištu rada teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici. Ciljna skupina projekta je već navedena kategorija teže zapošljivih žena koje trebaju ispunjavati uvjet punoljetnosti, imati najviše završenu srednju školu i biti u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Projekt uključuje različite kategorije ciljnih skupina žena, a one su: žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske manjine, beskućnice te žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje starije i mlađe od 50 godina.

Krajnji korisnici koji ostvaruju dugoročnu korist od projekta na razini cijelog društva su osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju. Korisnici trebaju ispunjavati neke od navedenih uvjeta kao što su: život u samačkom kućanstvu ili zajedničkom kućanstvu unutar kojeg ukućani ne mogu osigurati potrebnu skrb; osobe s invaliditetom, osobe starije od 65 godina, osobe mlađe od 65 godina koje su slabo pokretne ili nepokretne osobe. Materijalne prilike krajnjih korisnika nisu uvjet za korištenje usluge, nema imovinskog cenzusa.

Krajnji korisnici projekta ne mogu biti korisnici iz ovog projekta koji ostvaruju pravo na uslugu potpore i podrške iz javnih izvora (uslugu pomoći u kući i doplatak za tuđu pomoć i njegu od Centra za socijalnu skrb) ili iz neki drugih izvora (usluge pomoći u kući od udruga koje financira Ministarstvo i sl.)

Planira se početak rada, zapošljavanje novih žena iz ovog projekta 01.02.2019. godine kada će započeti i pružanje pomoći u kući krajnjim korisnicima u naseljima Općine Bilje.

Razdoblje do početka rada bit će iskorišteno za provođenje postupka natječaja izbora žena te njihovo osposobljavanje za rad. Posebna pažnja će se posvetiti podršci, pomoći i osnaživanju žena putem pripremne radionice te četiri supervizijska sastanaka. Uvodna radionica omogućit će pripremu žena za rad s korisnicima, a supervizijski sastanci doprinijet će međusobnom povezivanju i podjeli iskustava te savjetovanju za snalaženje u različitim situacijama u radu s korisnicima

Poslovi pomoći u kući se odnose na obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka,briga o higijeni, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.Svaka zaposlena žena će pružati potporu i podršku za najmanje 5 krajnjih korisnika.

Stanovnici s boravkom u Općini Bilje mogu biti krajnji korisnici i zainteresiranost pomoći u kući mogu iskazati popunjavanjem vrlo jednostavne prijavnice koju će preuzeti i predati u Općini Bilje ili Udruženju „Baranja“ Lug. Obrazac prijavnice se može preuzeti s web stranica www.bilje.hr ili www.udruzenje-baranja.hr. Prijava se može izvršiti i na telefon Udruženja „Baranja“ br. 750-891 radnim danom od 9,00-14,00. Zadužena osoba će izaći na teren i napraviti posjetu radi uređivanja prijavnice. Ovim putem se upućuje javni poziv zainteresiranim krajnjim korisnicima da u razdoblju od 01.12.2018. do 15.01.2019. mogu iskazati interes za korištenje usluge pomoći u kući. Očekujemo da svi zainteresirani podjele ovu informaciju sa svim onima za koje znaju da bi im ova pomoć dobro došla, da ih upute, da na koncu naprave i telefonsku prijavu za drugoga koji nije u mogućnosti da to napravi. U svemu ovome može se reći da je nekakva administracija vrlo jednostavna i kratka. Svi možemo sudjelovati na različite načine u susjedskoj pomoći na projektno organizirani način.

Program ZAŽELI je u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, zapošljavanjem 20 žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o najmanje 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

                                                                                                              PROJEKTNI TIM

                                                                                                      UDRUŽENJA“ BARANJA“

 

Arhiva vijesti