Produžetak roka prijave za pomoć u kući u Općini Bilje

07.01.2019. 14:41

U okviru projekta ZAŽELI-Program zapošljavanja žena u Općini Bilje. koji se financira iz Europskog socijalnog fonda zaposlit će se 20 žena koje će u naredne dvije godine pružati besplatne usluge pomoći u kući za oko 100 stanovnika naselja Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug i Kozjak.

Produžen je rok za podnošenje prijava krajnjih korisnika do 31.01.2019. kako bi se što više osoba u potrebi prijavilo za primanje besplatne pomoći u kući.

Više pojedinosti u pozivu za prijavu, ovdje

Obrazac za prijavu krajnjih korisnika, ovdje

Arhiva vijesti