Dar profesora Kovačevića sumještanima

22.07.2019. 14:30

Korisnik usluga pomoći u kući iz programa „ZAŽELI“ prof. Martin Kovačević kao vlasnik šljivika u Bilju izrazio je želju da zainteresiranim krajnjim korisnicima programa „ZAŽELI“ u naselju Bilje donira po par kilograma konzumnih šljiva tako da se organizira berba i izvrši podjela od strane zaposlenih žena iz programa.

Projektni tim je sa zahvalnošću prihvatio inicijativu i dana 18. 07. 2019. god. angažirano je šest zaposlenih žena iz programa „ZAŽELI“ koje su raspoređene za rad. Oko 120 kg konzumnih šljiva distribuirano je istog dana za 40-tak krajnjih korisnika.

 

I ovim putem u ime krajnjih korisnika i u ime Projektnog tima se zahvaljujemo prof. Kovačeviću na darovanim šljivama.

 

 

 

Arhiva vijesti