Projekti iz Programa „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ za krajnje korisnike još bitniji u vrijeme pojave KORONA VIRUSA COVID-19

13.03.2020. 15:50

 

Imajući u vidu cijelu situaciju vezanu uz pojavu korona virusa COVID-19 i mjera koje poduzimaju nadležna tijela za suzbijanje njegova širenja, projektni timovi projekata „Pomoć sebi i drugima“ i „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ na sastanku timova razmotrili su trenutnu situaciju vezanu za obilazak krajnjih korisnika programa „ZAŽELI“.

Zaposlene žene na terenu nastavljaju pružanje pomoći u kući za krajnje korisnike u potrebi, uz puna uvažavanja preporuka i odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju, projektni timovi od zaposlenica zahtjevaju da se pridržavaju slijedećih uputa :

  •  što manje direktnog kontakta s korisnicima i što manje zajedničkog boravka u zatvorenom prostoru
  • aktivnosti s neposrednim kontaktom svesti na najnužnije (dostava namirnica, lijekova, unošenje ogrjeva)

  • za siguran rad obvezna je uporaba zaštitne opreme kao što su maske za lice, zaštitne rukavice, denzifekcijska sredstva

  • planiranje i dogovaranje aktivnosti s korisnicima obavljati putem telefonskih razgovora

  • obavljati poslove na otvorenom, kao što je priprema ogrijeva, uređivanje okućnica, orezivanje ukrasnog grmlja, okopavanje cvijeća, grabljanje, uređivanja grobnih mjesta itd., sve u cilju da se što manje vremena boravi u zatvorenom prostoru

  • svim postojećim korisnicima pojasniti sadašnji način organiziranja pružanja usluga

  • konninuirano pratiti stanje na ternu te putem koordinatorica na terenu informirati projektnie timove

 

 

Arhiva vijesti