Počelo osposobljavanje za žene iz projekta „Susjedska pomoć u Baranji“

19.03.2021. 15:14

U okviru projekta „Susjedska pomoć u Baranji“ kodni broj UP.02.1.1.13.0249 iz programa „Zaželi –program zapošljavanja žena – faza II“ započelo je osposobljavanja odabranih žena, budućih zaposlenica na projektu.

Osposobljavanja provodi Učilište Janus iz Osijeka. Nastava će se odvijati kroz dva programa, 16 žena započelo je osposobljavanje za Pizza majstora u trajanju od 120 sati a 12 žena osposobljavat će se za Geronto domaćicu u trajanju od 160 sati.

Završetkom osposobljavanja polaznicama će biti dodijeljena verificirana uvjerenja što će im poboljšati kompetencije na tržištu rada.

Arhiva vijesti