Započela provedba projekta „Unaprjeđenje sustava učenja u obrazovanju o energetskoj učinkovitosti“

01.12.2015. 15:41

Učilište Janus, u partnerstvu s Građevinskim fakultetom Osijek i Udruženjem „Baranja“ iz Luga,započelo je sprovedbom projekta „Unaprjeđenje sustava učenja u obrazovanju o energetskoj učinkovitosti“.

Projekt je financiran u okviru poziva Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ugovor o provedbi projekta Učilište Janus potpisalo je s provedbenim tijelom prve razine, Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta (PT1) i s provedbenim tijelom druge razine, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (PT2). Provedba projekta trajat će 12 mjeseci, do kraja studenoga 2016. godine. Vrijednost projekta iznosi 953.717,09 HRK od kojih bespovratna sredstva iznose 906.031,24 HRK.

Ciljevi projekta su:

1. jačanje kapaciteta Učilišta Janus razvojem standarda kvalifikacije i modernizacijom postojećih i izradom novih programa te

2. jačanje materijalnih i kadrovskih kapaciteta Učilišta i razvoj međusektorske suradnje.

Sve navedeno realizirat će se izradom prijedloga standarda kvalifikacije/zanimanja za program osposobljavanja izvoditelj izolaterskih radova u zgradarstvu, izradom novog i modernizacijom postojećeg programa, pilot edukacijom za 30 nezaposlenih osoba, uvođenjem elemenata osiguranja kvalitete u Učilištu Janus, jačanjem kompetencija predavača, promidžbom i vidljivošću u zajednici. Postizanje ciljeva i rezultata omogućit će projektni tim sastavljen od predstavnika nositelja i partnera na projektu.

Ciljna skupina projekta su prvenstveno nezaposlene osobe (30) koje su zbog nekonkurentnosti dugotrajno nezaposlene te predavači Učilišta Janus kojima nedostaju kompetencije potrebne za kvalitetno poučavanje odraslih.

Početkom svibnja započet će aktivnosti predstavljanja projekta na području Osječko-baranjske županije te će biti upućen poziv za iskaz interesa nezaposlenim osobama da se uključe na besplatnu edukaciju kako bi poboljšali svoju konkurentnost na tržištu rada.

Za izabrane polaznike osigurana su i sredstva za putne troškove za dolazak na edukacije.

Arhiva vijesti