Programi i ciljevi

PREGLED PROGRAMA I CILJEVA

1. DOPRINOS RAZVOJU ZAJEDNICE

Opći cilj: razvijati postojeće kapacitete zajednice i stvarati nove radi poboljšanja materijalnog blagostanja, socijalnog kapitala i suradnje među različitim dionic ima

Specifični ciljevi:
1.1.  Aktivno doprinijeti radu lokalnih/regionalnih/nacionalnih tijela i organizacija (Aktivno sudjelovati u radu LAG-a Baranja; Aktivno sudjelovati u programu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za Osječko-baranjsku županiju; Razvijati modele suradnje s različitim dionicima u zajednici itd.)
1.2.  Promovirati i razvijati socijalno poduzetništvo kao održivi model za razvoj zajednice
1.3.  Razvijati operativne modele pružanja socijalnih usluga

2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Opći cilj: Razvojem ljudskih potencijala doprinijeti gospodarskom i socijalnom razvoju regije, posebice stvaranju modela suradnje, kojima će se dodatno jačati socijalna kohezija i vladavina prava

Specifični ciljevi:
2.1.  Razvijati nove edukacijske programe u skladu s potrebama tržišta rada
2.2.  Podizati razinu znanja, vještina i kompetencija marginaliziranih skupina
2.3.  Poticati primjenu suvremenih tehnologija radi poboljšanja učinka u primjeni stečenih znanja, vještina i kompetencija
2.4.  Poticati socijalni dijalog s ključnim dionicima na tržištu rada

3. PROMOCIJA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA S NAGLASKOM NA PRAVA

2. I 3. GENERACIJA
Opći cilj: Razviti cjeloviti program podrške i osnaživanja građana informiranjem, edukacijom, zagovaranjem i savjetovanjem u svrhu promocije i zaštite ljudskih prava svih građana 

Specifični ciljevi:
3.1. Zagovarati prava i potrebe građana u nepovoljnom položaju prema nadležnim tijelima
3.2. Informirati građane o zakonskoj regulativi i procedurama za njihovo provođenje
3.3. Educirati građane o načinima zaštite i ostvarivanja njihovih ljudskih i građanskih prava
3.4. Osigurati kontinuiranu uslugu pružanja besplatnih pravnih savjeta svim građanima koji se nalaze u socijalno nepovoljnom položaju
3.5. Poticati vladavinu prava