Potpisan ugovor UP.02.1.1.05.0095 za projekt "Pomoć sebi i drugima" – ZAŽELI–Program zapošljavanja žena

30.01.2018. 13:30

Udruženje "Baranja", kao nositelj projekta, dana 25.01.2018. godine potpisalo ugovor s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava RH i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, o provedbi projekta "Pomoć sebi i drugima" kodni broj UP.02.1.1.05.0095.

"ZAŽELI–Program zapošljavanja žena" je odobren za financiranje iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nositelj projekta je Udruženje "Baranja" s obveznim partnerima HZZ Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir te Općina Bilje i Općina Popovac. Trajanje projekta je do 30 mjeseci, a zapošljavanje žena je do 24 mjeseca. Projekt je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, prijavljene na HZZ-u s najviše završenom srednjom stručnom spremom, s naglaskom za žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice i druge kategorije ciljane skupine iz Programa.

Prihvatljive aktivnosti ovog projekta su:

  • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u naseljima Općine Bilje i Općine Popovac,

  • osposobljavanje žena iz ciljanih skupina pri učilištima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstva osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala, ...)

Ukupna vrijednost projekta je 4.229.627,00 kn što čini 100% financiranje prihvatljivih troškova tj. korisnik / partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekta iz vlastitih izvora.

S Ministarstvom rada i mirovinskog sustava RH i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane i korisnikom sredstava, nositeljem projekta Udruženjem „Baranja“, s druge strane je potpisan ugovor 25. 01. 2018. godine od kada se i primjenjuje.

Projektni tim

Fotografije

zaželi.2018.01.25.1zaželi.2018.01.25.2zaželi.2018.01.25.3zaželi.2018.01.25.4zaželi.2018.01.25.5zaželi.2018.01.25.6

Arhiva vijesti