Osnovni podaci o projektu BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA kodni broj UP.02.1.1.16.0073

02.08.2022. 10:44

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava započela je provedba projekta „BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA“ kodni broj UP.02.1.1.16.0073 u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. iz programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza III“. Ugovor je potpisan u Zagrebu 28.07.2022.godine.

NAZIV PROJEKTA I KORISNIK

„BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA“ kodni broj UP.02.1.1.16.0073. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda po pozivu za dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI - program zapošljavanja žena – faza III“.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ugovornim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 (PT2) - HZZ Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU, sklopljen je 28.07.2022. godine Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-01-01/02-22-15, od 26. srpnja 2022. i Odlukom o izmjeni prve Odluke o financiranju klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“.

Udruženje „Baranja“ kao uspješan prijavitelj s kojim je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je u cijelosti odgovoran za upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

PARTNERI

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek osigurava za sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine dokaze o nezaposlenosti (Potvrda o vođenju u evidenciji)

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir u suradnji s prijaviteljem identificira krajnje korisnike, kojima potpora i podrška već nije osigurana kroz druge javne izvore.

Općina Bilje i Općina Popovac

–      osiguravaju prostore domova kulture za promotivne, edukativne i slične aktivnosti iz projekta,

–      sudjelovanje u povjerenstvu za donošenje prijedloga odluke o zapošljavanju žena i sudjelovanje u izboru krajnjih korisnika,

–      objava projektnih sadržaja na svojim web stranicama,

–      sudjelovanje u drugim aktivnostima putem zaduženih osoba JLS.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

Udruženje "Baranja" će provoditi projekt " BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA " u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima općina Bilje i Popovac.

Suradnjom s obveznim partnerima na projektu Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Osijek i Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir doći će se do ciljne skupine teže zapošljivih žena ali i do starijih i nemoćnih kao krajnjih korisnika usluga pomoći u kući.

Općine Bilje i Popovac na svom području – naseljima, osiguravaju prostor za promotivne radionice i druge projektne aktivnosti te će na svojim web stranicama objavljivati aktualne informacije o provedbi projekta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Na projektu će biti zaposleno 30 žena, i to za naselja općine Bilje 20 (Bilje 10, Kopačevo 2, Lug i Kozjak 6, Vardarac 2 zaposlenice) i za naselja općine Popovac 10 (Branjina 1, Kneževo 5, Popovac 4 zaposlenice).

Bit će pružena potpora i podrška krajnjim korisnicima, svaka zaposlena žena će skrbiti za najmanje 6 krajnjih korisnika uz osiguranu podjelu higijenskih i kućnih potrepština.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.479.065,00 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA OSIGURANA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH (15%) I  EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA (85%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

28.07.2022. - 28.03.2023.

Projekat traje 8 mjeseci a zapošljavanje žena je 6 mjeseci.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Kontakt osoba je Milorad Nenadović, voditelj projekta, na e-mail baranja@inet.hr i/ili na telefon 031-750-891, 031-322-602 radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

 

Arhiva vijesti