U projektu „ZAŽELI i ostani u svom domu“ odabran najpovoljniji ponuditelj u javnom nadmetanju za kućne potrepštine

10.06.2024. 14:30

Sukladno toč. 11.9. i 11.10. Priloga 15. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi od 2023. godine, koji je sastavni dio Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (referentni broj: SF.3.4.11.01.) i provedenom postupku javnog nadmetanja NOJN, naručitelja Udruženje „Baranja“ Lug, nakon provedenog postupka te otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, ovlaštena osoba naručitelja donijela je Odluku o odabiru ponude u postupku nabave i isporuke kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru 02-2024-7

Arhiva vijesti