Potpisan ugovor za projekt "SUSJEDSKA POMOĆ U BARANJI"

10.02.2021. 14:45

Na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI - program zapošljavanja žena - faza II“, Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (UT) je donijelo 25.rujna 2020. Odluku o financiranju projekta UP.02.1.1.13.0249 „Susjedska pomoć u Baranji“ Udruženju „Baranja“ s obveznim partnerima HZZ RU Osijek i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir.

Udruženje „Baranja“ s partnerima je postalo uspješan prijavitelj projekta „Susjedska pomoć u Baranji“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ugovornim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 (PT2) - HZZ Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU, sklopljen je 05.02.2021.

PARTNERI

  • HZZ RU Osijek osigurava za sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine dokaze o nezaposlenosti (Potvrda o vođenju u evidenciji i preslik važeće identifikacijske isprave)
  • Centar za socijalnu skrb Beli Manastir u suradnji s prijaviteljem identificira krajnje korisnike, kojima potpora i podrška već nije osigurana kroz druge javne izvore

Udruženje „Baranja“ kao uspješan prijavitelj s kojim je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je izravno odgovorno za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Udruženje "Baranja" će provoditi projekt "Susjedska pomoć u Baranji" u OBŽ, u naseljima općina Bilje, Draž i Popovac.

Suradnjom s obveznim partnerima na projektu HZZ RU Osijek i CZSS Beli Manastir doći će se do ciljne skupine teže zapošljivih žena ali i do starijih i nemoćnih kao krajnjih korisnika usluga pomoći u kući. Za 26 zaposlenih žena na projektu će biti obaveza pohađanja jednog verificiranog programa osposobljavanja.

Za žene će tijekom trajanja projekta biti organizirane 3 psihološke radionice i druga radno-tehnička podrška na terenu s ciljem osnaživanja, međusobnog povezivanja i podrške.

Općine Bilje, Draž i Popovac na svom području – naseljima, osiguravaju prostor za promotivne radionice i druge projektne aktivnosti te će na svojim web stranicama objavljivati aktualne informacije o provedbi projekta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Na projektu će biti zaposleno 42 žene (za naselja općina Bilje -19, Popovac – 11 i Draž-12 žena), bit će pružena potpora i podrška krajnjim korisnicima, svaka zaposlena žena za najmanje 6 krajnjih korisnika, nabava higijenskih potrepština, psihološka podrška zaposlenim ženama kroz 3 radionice te verificirana isprava za 26 žena osposobljenosti za odabrano pomoćno zanimanje.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.784.201,00 kn.

Udio financiranja EU iznosi 3.784.201,00 kn (100%) prihvatljivih troškova

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

05.02.2021 do 05.07.2022.

Projekat traje 17 mjeseci a zapošlavanje žena je do 12 mjeseci.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Kontakt osoba je Milorad Nenadović, voditelj projekta, na e-mail baranja@inet.hr i/ili na telefon 031-750-891, 031-322-602 radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Arhiva vijesti