Objavljen Javni oglas za radno mjesto Radnik / Radnica za pomoć u kući u okviru projekta „ZAŽELI – Općina Petlovac“

07.05.2024. 08:55

Dana 6. svibnja 2024. godine na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto Radnik / Radnica za pomoć u kući. Zapošljavanje je u okviru projekta „ZAŽELI – Općina Petlovac“ kodni broj SF.3.4.11.01.0028 iz ESF+, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. prijavnog programa „ZAŽELI – Prevencija institucionalizacije“.

Natječaj je otvoren od 6. do 13. svibnja 2024. godine.

Javni oglas objavljen na Burzi rada HZZ-a dostupan je na ovom linku.

Obrazac za prijavu na Javni oglas možete preuzeti ovdje.

 

__________________________________________________________________________________

SADRŽAJ OGLASA

RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada:  PETLOVAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:  20

Vrsta zaposlenja:

  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme

Način rada:  Smjena - prijepodne

Smještaj:  Nema smještaja

Naknada za prijevoz:  Bez naknade

Natječaj vrijedi od:  6.5.2024.

Natječaj vrijedi do:  13.5.2024.

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:  Nije važno

 

Ostale informacije:  

Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.0028 od 22. travnja 2024. između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i HZZ-Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane i Općine Petlovac. , korisnika označenog projekta s druge strane u kojem su osigurana bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. prijavnog programa „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“.
Udruženje „Baranja“, partner provoditelj projekta „ZAŽELI-Općina Petlovac“ kodni broj: SF.3.4.11.0028 u svojstvu poslodavca po ovlaštenoj osobi, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u projektu „ZAŽELI - Općina Petlovac“

1.Udruženje „Baranja“, provoditelj projekta, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe pružanja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području Općine Petlovac u naseljima: Petlovac, Baranjsko Petrovo Selo, Luč, Novi Bezdan, Torjanci, Novo Nevesinje, Širine i Zeleno Polje) .

2.Izrazi koji se u ovom Javnom oglasu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.
3.U projektu će biti zaposleno 20 osoba pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine, krajnjih korisnika u navedenim naseljima Općine Petlovac.
4.Predviđeno trajanje radnog odnosa je  na određeno, puno radno vrijeme  do 33 mjeseca, uz  obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca na radnom mjestu radnik/ca za pomoć u kući.
5.Plaća radnika je propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) skladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu.
6. Pružanje usluge potpore i podrške uključuje: organiziranju prehrane, obavljanju  kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz mjesečnu isporuku  paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština.
7. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
- punoljetnost
- nezaposlena osobe bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a  (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa)
8. Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis),
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna),
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
– preslika potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom (za osobe s invaliditetom).
9. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete će biti obaviješteni u roku do 5 dana od dana isteka roka  za podnošenje prijava, objavom na web stranici  o vremenu i mjestu obavljanja intervjua  ili  na broj telefona odnosno SMS porukom, navedeno prijavom kandidata.
Ako kandidat ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Imenovano Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa s kandidatima na usmenom razgovoru utvrđuje  sposobnosti, vještine, interese i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.
10. Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranicama www.udruzenje-baranja.hr i www.petlovac.hr. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku. Očekivani početak rada 01.06.2024.

11. Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Udruženju „Baranja“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te  privolu za obavještavanje putem navedenih web stranica ili na broj telefona naveden u obrascu prijave. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe.
12. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici od dana objave na internetskoj stranici HZZ-a na: Udruženje „Baranja“, 31328 Lug, Petefi Šandora 92,  s naznakom: Povjerenstvu - oglas za zapošljavanje – „ZAŽELI-Općina Petlovac“, NE OTVARAJ, poštom ili osobno, zaključno s 13.05.2024. do 13,00.
Osobna dostava od 09,00 do 14,00 sati za vrijeme redovnog radnog vremena, od dana objave zaključno s 13.05.2024. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. Podnositelj prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.

Dodatne informacije na kontakt telefon: 750-891, 322-622.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Poslodavac

Poslodavac:  UDRUŽENJE 'BARANJA'

Kontakt:  pisana zamolba: Petefi Šandora 92, 31328 Lug

Arhiva vijesti