JAVNI OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Susjedska pomoć u Baranji“ – Radnica za pomoć u kući

12.02.2021. 15:28

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Susjedska pomoć u Baranji„ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” za radno mjesto – radnica za pomoć u kući.

Obrazac 1 Prijava za radni odnos i

Obrazac 2 Izjava o pristanku na osposobljavanje 

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici: Udruženje „Baranja“ Petefi Šandora 92 31328 Lug s naznakom “Povjerenstvo za zapošljavanja žena – „Susjedska pomoć u Baranji“, poštom do 25.02.2021. do 13,00 sati.

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: naselja Općine Bilje, naselja Općine Popovac i naselja Općine Draž OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 42 (19 žena za Općinu Bilje, 11 žena za Općinu Popovac i 12 žena za Općina Draž) Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: ne Natječaj vrijedi od: 12.02.2021. Natječaj vrijedi do: 25.02.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi

 • Završena osnovna škola

 • Srednja škola 3 godine

 • Srednja škola 4 godine

  Radno iskustvo: Nije važno

  Ostale informacije:

  JAVNI OGLAS

  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Susjedska pomoć u Baranji“ – radnica za pomoć u kući

  Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Susjedska pomoć u Baranji„ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” za radno mjesto – radnica za pomoć u kući.

  Program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlene žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  Razina obrazovanja: – nezavršena osnovna škola – završena osnovna škola – završena srednja škola 3 godine – najviše završena srednja škola 4 godine

  Ciljane skupine: nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

  Predviđeno trajanje zaposlenja: do 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

  Opis poslova: – obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

  Uvjeti za prijam u radni odnos: – punoljetnost – nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

  Prijavnom obrascu obvezno priložiti: – životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis) – presliku iskaznice (osobna ili boravišna) – presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja – osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu – potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa) – ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-knjižica) ne stariji od dana objave oglasa – vlastoručno potpisanu izjavu o pristanku na osposobljavanje (obrazac 2)

  Podnositeljice prijave u obrascu 1 Prijava za radni odnos, obvezno označiti kojoj skupini pripada te prilaže odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o svom statusu (npr. za žene s invaliditetom, potvrda iz registra). Obrazac 1 Prijava za radni odnos i obrazac 2 Izjava o pristanku na osposobljavanje se može preuzeti na web stranici www.udruzenje-baranja.hr . Napomena: izabrane kandidatkinje koje imaju završenu osnovnu školu, odnosno srednjoškolsko obrazovanje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme. Osposobljavanje će se provesti na početku provedbe projekta, a početak rada se planira početkom svibnja 2021. Isprava o školskoj spremi koja se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.

  S kandidatkinjama koje ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa obavit će se intervju/razgovor za posao. Uspješne kandidatkinje će biti obavještene o terminu razgovora za posao.

  O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku

  Prijaviteljice Javnog oglasa su izričito suglasne da Udruženje „Baranja“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka..

  Udruženje „Baranja“ Lug zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici: Udruženje „Baranja“ Petefi Šandora 92 31328 Lug s naznakom “Povjerenstvo za zapošljavanja žena – „Susjedska pomoć u Baranji“, poštom do 25.02.2021. do 13,00 sati. Podnositeljica prijave oglas sama snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom.

  Poslodavac

  Poslodavac: Udruženje „Baranja“ Petefi Šandora 92 31328 Lug

  Kontakt telefon: 750-891, 322-622

Arhiva vijesti