JAVNI POZIV starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA"

10.08.2022. 15:07

Udruženje „Baranja“ iz Luga objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške krajnjim korisnicima pomoći u kući, za osobe starije životne dobi i nemoćne osobe s prebivalištem ili boravištem na području općina Bilje i Popovac, općina provedbe projekta.

Javni poziv krajnjim korisnicima u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu korisnika

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-01-01/02-22-15, od 26. srpnja 2022. i Odluke o izmjeni prve Odluke o financiranju klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, UP.02.1.1.16..0073 „Baranjka pomaže susjedima“ od 28. srpnja 2022., Udruženje „Baranja“ po ovlaštenoj osobi za zastupanje objavljuje

 JAVNI POZIV

starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA“ iz programa „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III“

Udruženje „Baranja“ iz Luga objavljuje Javni poziv za iskaz interesa primanje usluga potpore i podrške krajnjim korisnicima pomoći u kući, koja se financira iz projekta „BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA“ kodni broj UP.02.1.1.16.0073 iz programa „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III“, osiguranim bespovratnim sredstvima Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), za osobe starije životne dobi i nemoćne osobe s prebivalištem ili boravištem na području naselja općina provedbe projekta:

Općina Bilje (Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug i Vardarac) i

Općina Popovac (Popovac, Branjina i Kneževo).

Javni poziv se objavljuje s ciljem prijave zainteresiranih osoba starije životne dobi i nemoćnih osoba za primanje usluge pomoći u kući, osigurane kroz provedbu programa „ZAŽELI-FAZA III“.

Krajnji korisnici kojima je namijenjen ovaj Javni poziv su:

- osobe starije životne dobi, (da imaju 65 godina i više, momentom početka primanja usluge, osiguravanjem valjane osobne iskaznice korisnika) i/ili

- nemoćne osobe (bez obzira na dob, teško su pokretljivi, kronični bolesnici ili imaju druga teška oboljenja što potkrepljuju relevantnim nalazima, rješenjima i sl. medicinskom dokumentacijom) i kojima je potrebna pomoć u kući,

- da ima prebivalište ili boravište u Općini Bilje ili Općini Popovac, odnosno naseljima općina pružanja usluga pomoći u kući,

- nije dozvoljeno paralelno korištenje usluge pomoći u kući ili sličnih usluga iz javnih i/ili drugih izvora financiranja.

Osobe kojima je usluga pomoć u kući ili doplatak za tuđu pomoć i njegu osigurana od Centar za socijalnu skrb, iz sredstava javnog izvora Državnog proračuna u načelu ne mogu biti istovremeno korisnici potpore i podrške unutar ovog projekta. Svaka podnesena prijava osoba kojima je usluga pomoći osigurana iz drugog izvora, primjerice pomoć u kući u okviru drugog sličnog programa i/ili projekta koje provode Crveni križ, županija, općina ili druge udruge, ne može biti istovremeno korisnik potpore i podrške ovog projekta.

Po podnesenoj Prijavi za krajnjeg korisnika izvršit će se provjera prihvatljivosti uvjeta za krajnje korisnike sukladno ovom Javnom pozivu, odnosno projektnim pravilima, putem Udruženja „Baranja“, provoditelja projekta i ovjerom Centra za socijalnu skrb Beli Manastir.

Poslove koje će obavljati zaposlene žene za krajnje korisnike:

● pomoć u dostavi namirnica,

● pomoć u dostavi lijekova, usluga plaćanja računa, dostava pomagala i sl.,

● pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, (prostora koji se koristi),

● pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

● pomoć pri oblačenju i svlačenju,

● briga o higijeni,

● pomoć u socijalnoj integraciji,

● pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje

● pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,

● dostavljanje paketa higijensko-kućnih potrepština

Zaposlene žene na projektu imaju obvezu aktivnog sudjelovanja i osiguravanja neophodnog broja krajnjih korisnika u pružanju usluge pomoći u kući za najmanje 6 odobrenih krajnjih korisnika u redovnom radnom vremenu po rasporedu rada kod zaduženih krajnjih korisnika.

U obavljanju poslova pružanja i primanja usluga pomoći u kući obveza je poštivanja epidemioloških mjera i preporuka nadležnih tijela, radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. Za vrijeme trajanja pandemije sukladno mjerama nadležnih tijela, vršit će se odgovarajuća prilagodba poslova u pružanju usluga pomoći u kući.

U održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika zaposlene žene kako bi lakše a kvalitetnije obavile poslove imat će na raspolaganju paket higijensko-kućnih potrepština koje se osiguravaju iz sredstava projekta, jednom mjesečno. Ovakav način utroška paketa higijensko kućnih potrepština poklon je krajnjim korisnicima. U potvrdi zaprimanju paketa za krajnjeg korisnika navodi se sadržaj paketa.

U provedbi zaduženih aktivnosti rada na terenu zaposlenih žena osigurano je koordiniranje aktivnosti zaposlenih žena na projektu i krajnjih korisnika kao i kontrola i praćenje rada te pružanje podrške zaposlenim ženama na projektu i krajnjim korisnicima projektne usluge pomoći u kući, putem zadužene osoba terenskih koordinatora.

Obrazac prijave korisnika usluga pomoći u kući može se preuzeti:

● internetska stranica Općine Bilje www.bilje.hr i Općine Popovac www.popovac.hr

● internetska stranica Udruženja „Baranja““ www.udruzenje-baranja.hrili osobno na adresi: Lug, Petefi Šandora 92, radnim danom od 9:00-15:00 ,

● neposredno od zaduženih osoba projekta i zaposlenih žena projekta koje će raditi na poslovima pomoći u kući.

Kontakt za više informacija tel: 031/ 322- 602, 750-891, mail: baranja@inet.hr

Ispunjen i potpisan obrazac Prijave za krajnje korisnike i kopiju osobne iskaznice predati ili dostaviti:

● predati zaduženim osobama projekta, zaposlenim ženama projekta koje će vas kontaktirati,

● putem aktivista umirovljenika ili volontera po naseljima, ili na

● Udruženje „Baranja“ Lug, Petefi Šandora 92, poštom, osobno, putem druge osobe.

Prijave se primaju od 16.08.2022. do popune.

Planirani početak rada pružanja usluge pomoći u kući u okviru ovog projekta je od 01.09.2022. i traje zaključno s veljačom 2023. godine

Prijavljeni kandidati će biti obavješteni o ishodu podnesene prijave, putem zaposlenih žena u projektu i/ili terenskih koordinatorica ovog projekta.

 

Lug, 04.08.2022.                                                                                               Projektni tim

 

Arhiva vijesti