Poziv na razgovor kandidatkinja prijavljenih na Javni oglas za zapošljavanje na radno mjesto Radnica za pomoć u kući

23.08.2022. 17:35

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa poziva prijavljene kandidatkinje za zapošljavanje na radno mjesto Radnica za pomoć u kući, na razgovor (intervju) u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

___________________________________________________________________________________

Za kandidatkinje prijavljene za rad u naseljima općine Popovac razgovor se obavlja u Domu kulture u Kneževu, u srijedu, 24.08.2022., počev od 10 sati a prema rasporedu kako slijedi:

srijeda, 24.08.2022. u 10 sati - KNEŽEVO, DOM KULTURE

R. broj
prijave

Ime i Prezime

Mjesto prebivališta

 Mjesto rada

20

Milena Vlajnić

Branjina

Branjina

39

Bettina Vaš

Branjina

Branjina

3

Zlata Mihajlović

Kneževo

Kneževo

4

Rakilja Zekić

Kneževo

Kneževo

5

Verica Gerkeš

Kneževo

Kneževo

6

Snežana Koren

Kneževo

Kneževo

17

Silvija Hranić

Kneževo

Kneževo

27

Rajka Pintarić

Kneževo

Kneževo

28

Karolina Đukić

Kneževo

Kneževo

49

Vlatka Bognar

Kneževo

Kneževo

___________________________________________________________________________________

srijeda, 24.08.2022. u 12 sati - KNEŽEVO, DOM KULTURE

R. broj
prijave

Ime i Prezime

Mjesto prebivališta

 Mjesto rada

2

Snežana Jakopec

Popovac

Popovac

7

Paula Hranić

Popovac

Popovac

8

Snežana Malinić

Popovac

Popovac

9

Nada Solina

Popovac

Popovac

10

Zdenka Klasić

Popovac

Popovac

11

Kristina Kramar

Popovac

Popovac

12

Barica Kramar

Popovac

Popovac

18

Ankica Ferkov

Popovac

Popovac

24

Tamara Knez

Popovac

Popovac

26

Đurđica Mostečak

Popovac

Popovac

42

Mersida Marolin

Popovac

Popovac

45

Slađana Jancer-Hranić

Popovac

Popovac

47

Zvezdana Marković

Popovac

Popovac

58

Katica Đurinić

Popovac

Popovac

__________________________________________________________________________________ 

Za kandidatkinje prijavljene za rad u naseljima općine Bilje razgovor se obavlja u Bilju, TZ Općine Bilje, Kralja Zvonimira 10, u četvrtak, 25.08.2022., počev od 10 sati a prema rasporedu kako slijedi:

___________________________________________________________________________________

četvrtak, 25.08.2022. u 10 sati BILJE, TZ Općine Billje, Kralja Zvonimira 10

R. broj
prijave

Ime i Prezime

Mjesto
prebivališta

 Mjesto rada

14

Vesna Grinfelder

Bilje

Bilje

15

Marija Bagarić

Bilje

Bilje

16

Cecilija Peček

Bilje

Bilje

19

Lidija Paić

Bilje

Bilje

21

Sanja Švob

Bilje

Bilje

22

Valerija Barukčić

Bilje

Bilje

31

Ljubica Škrnjug

Bilje

Bilje

43

Smiljana Grabovac

Bilje

Bilje

48

Nada Đakovac

Bilje

Bilje

55

Ksenija Buljubašić

Darda

Bilje

56

Gordana Škrbić

Bilje

Bilje

57

Jelica Petrović

Darda

Bilje

___________________________________________________________________________________

četvrtak, 25.08.2022. u 12 sati BILJE, TZ Općine Billje, Kralja Zvonimira 10

R. broj
prijave

Ime i Prezime

Mjesto
prebivališta

 Mjesto rada

13

Iboja Horvat

Kopačevo

Kopačevo

46

Bojana Krištof

Kopačevo

Kopačevo

50

Ilonka Vaš

Kopačevo

Kopačevo

51

Rozika Molnar

Kopačevo

Kopačevo

33

Ilonka Biro

Vardarac

Vardarac

34

Klara Litarić

Vardarac

Vardarac

36

Marija Dominković

Vardarac

Vardarac

37

Edit Salai

Vardarac

Vardarac

52

Kamila Micheli

Vardarac

Vardarac

53

Katica Veršing

Vardarac

Vardarac

54

Andrea Kovač

Vardarac

Vardarac

1

Mirjana Terheš

Lug

Lug

23

Marta Simić

Lug

Lug

25

Zorana Nešković

Lug

Lug

29

Ildiko Mikić

Lug

Lug

30

Karolina Šandor

Lug

Lug

32

Ljubica Balog

Lug

Lug

35

Rozalija Janović

Kn.Vinogradi

Lug

38

Melinda Vaš

Lug

Lug

40

Timea Nospak

Lug

Lug

41

Nikolett Kovacs Sabo

Lug

Lug

44

Marta Tomić

Lug

Lug

___________________________________________________________________________________

Arhiva vijesti